#HelpUkraine

Caritas Lublin

Projekt pierwszego przyjmowania i integracji uchodźców wśród społeczności przyjmujących

Cele projektu: wsparcie pierwszego przyjmowania uchodźców wśród społeczności przyjmujących, a następnie ich integracji w perspektywie średnio- i długookresowej, pomoc i odbudowa dobrego samopoczucia psychicznego ofiar konfliktu w Ukrainie, a w szczególności najbardziej narażonych grup społecznych (kobiety, dzieci, osoby o specjalnych potrzebach).

Działania obejmują dostawę i transport towarów, w granicach Polski oraz z Polski do Ukrainy, pomoc przy transporcie osób wysiedlonych z granicy do ośrodków tranzytowych i recepcyjnych, czynności psychologiczne i rekreacyjne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych w ośrodkach tranzytowych i recepcyjnych Caritasu. AVSI oraz Caritas zapewniają również kursy języka polskiego mające na celu wspieranie tymczasowej/średniookresowej integracji społecznej. Lokalne rodziny, które zgłosiły się do przyjmowania uchodźców, wynagradzane są pieniędzmi na potrzeby najmu oraz na potrzeby żywnościowe zaspakajane poprzez bony żywieniowe.

Beneficjenci: 1000 osób otrzymujących towary, 3000 przetransportowanych wysiedleńców, 300 uchodźców, z których połowa to dzieci.

Budżet: 154 796, 25 EUR

Lokalizacja: Lublin

Konsorcja partnerskie Projektu: AVSI Polska, Fundacja Avsi oraz Caritas Archidiecezji Lubelskiej

Okres realizacji: 03/03/2022 – 30/06/2022

Węgrów

Wsparcie pierwszego przyjmowania uchodźców wśród społeczności przyjmujących

Cele projektu: Wsparcie pierwszego przyjmowania uchodźców wśród społeczności przyjmujących poprzez organizację ośrodków recepcyjnych w regionie Węgrowa przeznaczonych do tranzytu lub krótkiego pobytu 1000 osób wysiedlonych z Ukrainy. Organizacja ośrodków recepcyjnych obejmuje zakup i dostarczenie podstawowych towarów oraz zatrudnienie odpowiednich nauczycieli dla dzieci z Ukrainy w szkołach publicznych.

Beneficjenci: 1000 uchodźców z Ukrainy

Budżet: 57 750,00 EUR

Lokalizacja: Węgrów

Konsorcja partnerskie Projektu: AVSI Polska, Fundacja Avsi i powiat węgrowski

Okres realizacji: 10/03/2022 – 30/06/2022

Chełm

Cele projektu: Wsparcie pierwszego przyjmowania uchodźców wśród społeczności przyjmujących poprzez organizację ośrodków recepcyjnych w Gminie Chełm, zapewniając również podstawowe towary i żywność. Projekt ma ponadto na celu wsparcie integracji społecznej uchodźców, w szczególności poprzez zajęcia z małoletnimi, a także obejmuje krótkie szkolenie z zakresu psychologii dla wolontariuszy, aby zapewnić im podstawową wiedzę o pierwszej pomocy psychologicznej oraz traumach z jakimi będą się mierzyć przy pierwszym przyjmowaniu uchodźców.

Beneficjenci: 2000 uchodźców

Budżet: 151 690,00 EUR

Lokalizacja: Chełm

Konsorcja partnerskie Projektu: AVSI Polska, Fundacja Avsi i Gmina Chełm

Okres realizacji: 03/03/2022-30/06/2022

Łowicz

Projekt mający na celu poprawę dostępu do formalnego zatrudnienia w Polsce dla uchodźców z Ukrainy i ułatwienie integracji społeczno-ekonomicznej.

Cele projektu: projekt pilotażowy ma na celu umożliwienie 31 ukraińskim matkom wdrożenia się w polski rynek pracy poprzez współprace z firmą PARTNERSPOL GROUP, która zaoferuje im posady w swoich zakładach w Łowiczu.

Aby ukończyć społeczno-ekonomiczną integrację w kraju, AVSI zapewnia wsparcie beneficjentom projektu zarówno ze strony ekonomicznej poprzez pomoc przy szukaniu bardziej stabilnych rozwiązań mieszkalnych i przyczynienie się do wsparcia żywnościowego, jak również ze strony psychospołecznej dla uchodźców i ich dzieci poprzez utworzenie zespołów złożonych z pracowników socjalnych, którzy mogą ich wspomóc w życiu codziennym, a także poprzez utworzenie firmowego przedszkola, które będzie w stanie zająć się dziećmi podczas godzin pracy, oferujący tym samym kursy językowe.

Beneficjenci: 31 uchodźczyń z Ukrainy. 62 członków ich rodzin (wśród nich 53 niepełnoletnich)

Budżet: 52 788,75 EUR

Lokalizacja: Łowicz

Konsorcja partnerskie Projektu: AVSI Polska, Avsi Foundation oraz Partners Polska Sp. Z o.o. Sp.k.

Okres realizacji: 01/04/2022 – 30/06/2022


Poza powyższymi projektami, AVSI Polska miało wkład w sytuację uchodźców z Ukrainy również poprzez wiele darowizn, wspierając pięć instytucji na terenie Polski:

 1. Fundacja Przyszłość Margonina, ul. Powstańców Wielkopolskich 15 w Margoninie, otrzymała 15 000 zł do przeznaczenia na pralki, żelazka, kuchenki mikrofalowe itp. dla uchodźców z Ukrainy;
 2. Urząd Gminy Liw w Węgrowie, ul. Mickiewicza 2, otrzymał 6 369,51, dzięki którym AVSI nabyło i dostarczyło 50 łóżek polowych dla Ukraińców uciekających na teren Gminy Liw;
 3. Dla Gminy Wiejskiej w Wągrowcu, ul.  Kościuszki 15, AVSI zakupiło 50 łóżek polowych o łącznej wartości 15 250 zł dla Ukraińców uciekających na teren Wągrowca
 4. Opactwo Benedyktynek w Staniątkach otrzymało 15 000 PLN na obiady dla uchodźców żyjących w klasztorze;
 5. W Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi Panny Królowej Wyznawców w Warszawie, ul. Gwintowa 3, kwota 10 000 zł zostanie przeznaczona na pokrycie różnych codziennych potrzeb uchodźców – higiena osobista, żywność, itp. 

5 powyższych projektów wspieranych jest finansowo na podstawie ważnych umów darowizny przechowywanych w siedzibie AVSI Polska.

Pomoc dla Ukraińców uciekających przed wojną

Od początku konfliktu na Ukrainie, który rozpoczął się w czwartek 24 lutego, setki tysięcy ludzi opuściło swoje domy i przekroczyło granice w poszukiwaniu bezpieczeństwa i spokoju.

AVSI Polska natychmiast podjęła działania, aby im pomóc.

Wspólnie z Fundacją AVSI (www.avsi.org), gdy wybuchła wojna, natychmiast zorganizowaliśmy interwencje kryzysowe na terenach przygranicznych i w miejscach, do których przybywali uchodźcy ukraińscy w Polsce.

Konflikt powoduje coraz większą liczbę ofiar cywilnych, niszczy źródła utrzymania, uszkadza infrastrukturę cywilną, domy, systemy zaopatrzenia w wodę, szkoły i ośrodki zdrowia, zabija nadzieję.

Chcemy pomagać Ukraińcom, ale potrzebujemy wsparcia wszystkich

AVSI Polska była również promotorem inicjatywy pomocy humanitarnej pod nazwą „Solidarność Włoska w Polsce„.

Wspólnie z Włoską Izbą Handlowo-Przemysłową w Polsce i Stowarzyszeniem Dante Alighieri w Warszawie powołaliśmy Komitet Kryzysowy do zarządzania sytuacją kryzysową i podpisaliśmy protokół porozumienia między tymi trzema organizacjami.

Inicjatywa została objęta Wysokim Patronatem Posła na Sejm RP Grzegorza Piechowiaka, Przewodniczącego Polsko-Włoskiej Grupy Parlamentarnej, Komandora Republiki Włoskiej – którego wielu z nas zna jako Ministra Pełnomocnika Rządu RP ds. Inwestycji Zagranicznych.

AVSI Polska i Fundacja AVSI przeznaczą otrzymane darowizny na:

 • Dostawy i transport towarów na terenie Polski i z Polski na Ukrainę: artykułów żywnościowych i nieżywnościowych pierwszej potrzeby; dystrybucję zestawów do higieny osobistej oraz zestawów ochronnych COVID-19;
 • Usługi terapeutyczne i rehabilitacyjne dla dzieci, zwłaszcza dzieci z niepełnosprawnościami;
 • Wsparcie transportu uchodźców z granicy do ośrodków tranzytowych i recepcyjnych;
 • Wsparcie koordynacji wolontariuszy biorących udział w czynnościach pierwszego kontaktu;
 • Wsparcie w zakresie spisu i rejestracji rodzin przebywających w ośrodkach recepcyjnych w celu zapewnienia możliwości śledzenia losów i zindywidualizowanego wsparcia;
 • Wsparcie w szczególnych przypadkach: identyfikowanie, śledzenie i kierowanie spraw dotyczących szczególnych potrzeb lub szczególnej wrażliwości, w celu zapewnienia zindywidualizowanej opieki (kobiety, małoletni oddzieleni od opiekunów lub bez opieki, osoby z niepełnosprawnościami);
 • Przygotowanie przyjaznych dzieciom przestrzeni w tymczasowych oraz krótko- i średnioterminowych ośrodkach recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy;
 • Usługi tłumaczeniowe i informacyjne w zakresie orientacji i integracji;
 • Organizowanie kursów językowych w celu ułatwienia tymczasowej lub średnioterminowej integracji społecznej uchodźców w krajach przyjmujących;
 • Wsparcie finansowe na pokrycie kosztów wynajmu dla rodzin zaspokających potrzeby mieszkaniowe uchodźców;
 • Wsparcie rodzin goszczących;
 • Bony żywieniowe do wykorzystania w obszarze interwencji.

Jest to możliwe dzięki szerokiej sieci partnerów: Fundacji AVSI z Włoch, Caritas SPES ze Lwowa, Caritas Lublin oraz administracji samorządowych Miasta Chełma, Powiatu Węgrowskiego, Miasta Wągrowiec, Gminy Liw, Gminy Margonin oraz wielu firmom i osobom prywatnym, które pomagają w tych działaniach.

Już teraz przekaż swoją darowiznę przelewem bankowym na konto AVSI Polska

PLN: 07 8769 0002 0680 1313 2000 0030

EUR: 83 8769 0002 0680 1313 2000 0020