#HelpUkraine

Aktualne oferty pracy

Актуальні вакансії

Główna Księgowa do biura rachunkowego Warszawa
Warszawa_Główna Księgowa do biura rachunkowego.pdf

Asystent ka Księgowej Warszawa
Warszawa_Asystent_ka księgowej.pdf

Asystent prawnika Warszawa
Warszawa_ASYSTENT PRAWNIKA.pdf

Pracownik – magazyn odzieży i obuwia Marki
MARKI_Різноробочі – склад одягу та взуття.pdf

Pracownik – magazyn odzieży Wrocław
WROCLAW Різноробочий склад одягу.pdf

Pracownik produkcji branża samochodowa Łódź
LODZ_Різноробочий – автомобільний завод.pdf

Pakowanie magazyn kosmetyków Błonie
косметика.pdf

W.A.G.E.E.S – Work and gain education & employment skills

AVSI Polska, finansowana przez Affinity Trust, rozpoczęła realizację kolejnego projektu promującego integrację ukraińskich uchodźców przybyłych do Polski po wybuchu wojny.  

Podobnie jak w przypadku poprzedniego projektu, celem działań AVSI Polska jest wspieranie integracji uchodźców i ich dzieci z tkanką społeczną, ekonomiczną i edukacyjną w Polsce. Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia i zdolności do pracy 100 ukraińskich uchodźców poprzez zapewnienie im kursów języka polskiego i języka angielskiego, szkoleń w zakresie umiejętności miękkich i szkoleń technicznych. Ważnym aspektem będzie też zapewnienie wsparcia psychospołecznego i pomocy prawnej.

Projekt, który będzie realizowany do końca bieżącego roku, przewiduje również szkolenie dla osób planujących otwarcie działalności gospodarczej w Polsce, a także wsparcie uchodźczyń, które zamierzają otworzyć i prowadzić przedszkola. Przyszli przedsiębiorcy, którzy pod koniec szkolenia przedstawią najlepsze biznesplany, będą mieli szansę na uzyskanie od AVSI Polska dotacji na pierwsze miesiące prowadzenia firmy.

Zapraszamy do udziału w naszym projekcie!

Co oferujemy Uczestniczkom:

 • Szkolenia z umiejętności miękkich oraz intensywny kurs języka polskiego ułatwiające integrację zarówno w pracy, jak i w społeczeństwie.
 • Zatrudnienie w lokalnych firmach, które gwarantują umowę na minimum 3 miesiące oraz szkolenie techniczne dotyczące konkretnych obowiązków na nowym miejscu pracy.
 • Pomoc psychologiczno-społeczną dla kobiet i do 50 dzieci będących pod ich opieką, zapewniającą im możliwość kontaktów towarzyskich z polskimi rówieśnikami.
 • Wsparcie finansowe kosztów opieki nad dziećmi, utrzymania domu, kosztów dojazdu do nowego miejsca pracy.

Potencjalne beneficjentki projektu prosimy, aby:

 • wykazały dyspozycyjność do przychodzenia na wszelkie rozmowy poznawcze na etapie rekrutacji,
 • po wybraniu do projektu, wykazały dyspozycyjność do uczestnictwa w szkoleniach, a zwłaszcza w nauce języka polskiego,
 • określiły aktualne miejsce zamieszkania i dyspozycyjność do zmiany w tym zakresie, zarówno jako osoba dojeżdżająca do pracy, jak i do całkowitej przeprowadzki (np. do Warszawy lub innych dużych ośrodków oferujących większe możliwości na rynku pracy),
 • spełniły następujące minimalne wymogi: podstawowy poziom znajomości języka polskiego i wcześniejsze doświadczenie zawodowe.

Link do formularza dla Beneficjentek:
https://forms.office.com/e/4XtuQE0Z3x

Firmy zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o:

 • Przeprowadzenie ostatecznej selekcji beneficjentek i zagwarantowanie umowy na co najmniej 3 miesiące tym osobom, które zostaną wybrane.
 • Szkolenie techniczne personelu, obejmujące minimum informacji o strukturze firmy, systemie informatycznym i zarządzaniu łańcuchem dostaw, a także moduł dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy (koszty tych szkoleń pokrywa projekt).
 • Minimalną elastyczność niezbędną do zagwarantowania beneficjentkom udziału we wszystkich działaniach projektowych (szkolenie w zakresie umiejętności miękkich, tutoring, wsparcie psychospołeczne, kursy językowe).

Link do formularza dla firm:
https://forms.office.com/e/JqttiMQDnZ

Promocja integracji poprzez zatrudnienie uchodźców z Ukrainy w Polsce
(projekt zakończony)

AVSI Polska we współpracy z Grupą Bankową Intesa Sanpaolo, największą włoską grupą bankową, w odpowiedzi na sytuację związaną z wojną w Ukrainie, opracowała nowy Projekt w celu promocji integracji poprzez zatrudnienie uchodźców ukraińskich w Polsce.

Ogólnym celem tego projektu jest wspieranie integracji kobiet i dzieci na uchodźctwie w strukturę społeczną, ekonomiczną i edukacyjną. Celem szczegółowym projektu jest zwiększenie poziomu zatrudnienia i szans na zatrudnienie 150 ukraińskich uchodźczyń mieszkających w Polsce i posiadających minimalne doświadczenie w pracy, zapewniając im naukę języka polskiego, szkolenia techniczne związane z nowym miejscem pracy oraz pomoc psychospołeczną, skierowaną również do dzieci.

Co oferujemy Uczestniczkom:

 • Szkolenia z umiejętności miękkich oraz intensywny kurs języka polskiego ułatwiające integrację zarówno w pracy, jak i w społeczeństwie.
 • Zatrudnienie w lokalnych firmach, które gwarantują umowę na minimum 3 miesiące oraz szkolenie techniczne dotyczące konkretnych obowiązków na nowym miejscu pracy.
 • Pomoc psychologiczno-społeczną dla kobiet i do 50 dzieci będących pod ich opieką, zapewniającą im możliwość kontaktów towarzyskich z polskimi rówieśnikami.
 • Wsparcie finansowe kosztów opieki nad dziećmi, utrzymania domu, kosztów dojazdu do nowego miejsca pracy.

Potencjalne beneficjentki projektu prosimy, aby:

 • wypełniły formularz pod linkiem podanym poniżej,
 • wykazały dyspozycyjność do przychodzenia na wszelkie rozmowy poznawcze na etapie rekrutacji,
 • po wybraniu do projektu, wykazały dyspozycyjność do uczestnictwa w szkoleniach, a zwłaszcza w nauce języka polskiego,
 • określiły aktualne miejsce zamieszkania i dyspozycyjność do zmiany w tym zakresie, zarówno jako osoba dojeżdżająca do pracy, jak i do całkowitej przeprowadzki (np. do Warszawy lub innych dużych ośrodków oferujących większe możliwości na rynku pracy),
 • spełniły następujące minimalne wymogi: podstawowy poziom znajomości języka polskiego i wcześniejsze doświadczenie zawodowe.

Link do formularza dla Beneficjentek:
https://forms.office.com/r/V4ubfL44cK

Firmy zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o:

 • Przeprowadzenie ostatecznej selekcji beneficjentek i zagwarantowanie umowy na co najmniej 3 miesiące tym osobom, które zostaną wybrane.
 • Szkolenie techniczne personelu, obejmujące minimum informacji o strukturze firmy, systemie informatycznym i zarządzaniu łańcuchem dostaw, a także moduł dotyczący bezpieczeństwa i higieny pracy (koszty tych szkoleń pokrywa projekt).
 • Minimalną elastyczność niezbędną do zagwarantowania beneficjentkom udziału we wszystkich działaniach projektowych (szkolenie w zakresie umiejętności miękkich, tutoring, wsparcie psychospołeczne, kursy językowe).

Link do formularza dla firm:
https://forms.office.com/r/Guk461zm05

Program Grantowy AVSI Polska #HELPUKRAINE 2022
(projekt zakończony)

Od początku wydarzeń wojennych na Ukrainie w wyniku agresji rosyjskiej z 24 lutego 2022 r., setki tysięcy ludzi opuściło swoje domy i przekroczyło granice w poszukiwaniu bezpieczeństwa i spokoju. Stowarzyszenie AVSI Polska natychmiast podjęło działania, aby im pomóc. Wspólnie z włoską Fundacją AVSI (www.avsi.org), gdy wybuchła wojna, natychmiast zorganizowaliśmy interwencje kryzysowe na terenach przygranicznych i w miejscach, do których przybywali uchodźcy ukraińscy w Polsce.

Jak w każdej sytuacji destabilizacji geopolitycznej, pierwszymi ofiarami wojny są dzieci. Są zmuszone do gwałtownej konfrontacji ze strachem i terrorem, do życia w czasach, gdy ataki militarne stają się coraz bardziej intensywne i krwawe i nie mają względu na wiek swoich ofiar. Dla tych z nich, którym udało się dotrzeć do krajów Zachodu, w większości do Polski, rozpoczęła się długa droga adaptacji i integracji, ułatwiona przez mobilizację i hojność Polaków, ale która nie może nastąpić w pełni bez odpowiedniego i świadomego zaangażowania społeczności lokalnych i organizacji trzeciego sektora, zgodnie z zasadą pomocniczości, którą AVSI Polska wspiera i promuje od 30 lat w Polsce, w oparciu o doświadczenia sieci humanitarnej włoskiej organizacji pozarządowej Fundacja AVSI, od ponad 50 lat zaangażowanej w wielu krajach rozwijających się, także w tych, które zostały zniszczone przez konflikty wojenne i klęski żywiołowe.

Konflikt powoduje coraz większą liczbę ofiar cywilnych, niszczy źródła utrzymania, uszkadza infrastrukturę cywilną, domy, systemy zaopatrzenia w wodę, szkoły i ośrodki zdrowia, zabija nadzieję.

Program Grantowy #HELPUKRAINE 2022 powstał jako odpowiedź na potrzeby milionów dzieci, które uciekły ze swojego kraju w związku z agresją Rosji na Ukrainę. Wsparcie mogą uzyskać projekty, które planują złagodzić skutki nagłych zmian w życiu dzieci ukraińskich uchodźców wojennych, zwłaszcza tych, które przebywają w Polsce bez rodzin. Chcemy dać im wszystkim możliwość dostrzeżenia bezpieczeństwa, który otwiera horyzont dorastania w jak najbardziej zbliżonych do normalności warunkach środowiskowych. Jednocześnie chcemy, aby nawet najmniejsze społeczności lokalne, położone z dala od aglomeracji metropolitalnych, mogły inicjować projekty na rzecz integracji uchodźców w środowisku lokalnym, inicjatywy sprzyjające wzajemnemu poznaniu, integracji w szkołach i w czasie wolnym od zajęć, a także wsparcie psychologów, mediatorów kulturowych i pracowników socjalnych, którzy mogą pomóc dzieciom ukraińskim w procesie akceptacji tej nowej normalności, ale także społecznościom lokalnym w zaakceptowaniu i integracji tych nowych mieszkańców.

Celem tego programu jest zatem integracja i wzajemna akceptacja. Preferujemy projekty, które powstają oddolnie, współdzielone i dyskutowane w lokalnych społecznościach wiejskich i miejsko-wiejskich, które są realizowane na terenie jednego lub kilku sołectw sąsiadujących, przez grupy i stowarzyszenia mieszkańców, rady sołeckie, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, instytucje kultury, przedszkola i szkoły, ośrodki pomocy społecznej, przedsiębiorstwa społeczne oraz jednostki samorządu terytorialnego. Wniosek do Programu mogą składać zarówno podmioty posiadające osobowość prawną, które będą bezpośrednio realizowały projekt, jak i grupy nieformalne czy podmioty nieposiadające osobowości prawnej, które AVSI Polska wesprze w osiągnięciu statusu prawnego umożliwiającego podpisanie umowy grantowej. Projekty zgłoszone do Programu powinny przyczyniać się do poprawy sytuacji ukraińskich dzieci, a przede wszystkim, do jak najszybszego pozbycia się wojennej traumy.

Poniżej publikujemy listę rankingową z przyznanymi ocenami wniosków. Każdy Wnioskodawca zostanie indywidualnie poinformowany o wynikach oceny.

Komisja Konkursowa Programu Grantowego dokonała oceny złożonych wniosków zgodnie z Regulaminem programu.


Caritas Lublin
(projekt zakończony)

Projekt pierwszego przyjmowania i integracji uchodźców wśród społeczności przyjmujących

Cele projektu: wsparcie pierwszego przyjmowania uchodźców wśród społeczności przyjmujących, a następnie ich integracji w perspektywie średnio- i długookresowej, pomoc i odbudowa dobrego samopoczucia psychicznego ofiar konfliktu w Ukrainie, a w szczególności najbardziej narażonych grup społecznych (kobiety, dzieci, osoby o specjalnych potrzebach).

Działania obejmują dostawę i transport towarów, w granicach Polski oraz z Polski do Ukrainy, pomoc przy transporcie osób wysiedlonych z granicy do ośrodków tranzytowych i recepcyjnych, czynności psychologiczne i rekreacyjne zarówno dla dzieci, jak i dorosłych w ośrodkach tranzytowych i recepcyjnych Caritasu. AVSI oraz Caritas zapewniają również kursy języka polskiego mające na celu wspieranie tymczasowej/średniookresowej integracji społecznej. Lokalne rodziny, które zgłosiły się do przyjmowania uchodźców, wynagradzane są pieniędzmi na potrzeby najmu oraz na potrzeby żywnościowe zaspakajane poprzez bony żywieniowe.

Beneficjenci: 1000 osób otrzymujących towary, 3000 przetransportowanych wysiedleńców, 300 uchodźców, z których połowa to dzieci.

Budżet: 154 796, 25 EUR

Lokalizacja: Lublin

Konsorcja partnerskie Projektu: AVSI Polska, Fundacja Avsi oraz Caritas Archidiecezji Lubelskiej

Okres realizacji: 03/03/2022 – 30/06/2022

Węgrów
(projekt zakończony)

Wsparcie pierwszego przyjmowania uchodźców wśród społeczności przyjmujących

Cele projektu: Wsparcie pierwszego przyjmowania uchodźców wśród społeczności przyjmujących poprzez organizację ośrodków recepcyjnych w regionie Węgrowa przeznaczonych do tranzytu lub krótkiego pobytu 1000 osób wysiedlonych z Ukrainy. Organizacja ośrodków recepcyjnych obejmuje zakup i dostarczenie podstawowych towarów oraz zatrudnienie odpowiednich nauczycieli dla dzieci z Ukrainy w szkołach publicznych.

Beneficjenci: 1000 uchodźców z Ukrainy

Budżet: 57 750,00 EUR

Lokalizacja: Węgrów

Konsorcja partnerskie Projektu: AVSI Polska, Fundacja Avsi i powiat węgrowski

Okres realizacji: 10/03/2022 – 30/06/2022

Chełm
(projekt zakończony)

Cele projektu: Wsparcie pierwszego przyjmowania uchodźców wśród społeczności przyjmujących poprzez organizację ośrodków recepcyjnych w Gminie Chełm, zapewniając również podstawowe towary i żywność. Projekt ma ponadto na celu wsparcie integracji społecznej uchodźców, w szczególności poprzez zajęcia z małoletnimi, a także obejmuje krótkie szkolenie z zakresu psychologii dla wolontariuszy, aby zapewnić im podstawową wiedzę o pierwszej pomocy psychologicznej oraz traumach z jakimi będą się mierzyć przy pierwszym przyjmowaniu uchodźców.

Beneficjenci: 2000 uchodźców

Budżet: 151 690,00 EUR

Lokalizacja: Chełm

Konsorcja partnerskie Projektu: AVSI Polska, Fundacja Avsi i Gmina Chełm

Okres realizacji: 03/03/2022-30/06/2022

Łowicz
(projekt zakończony)

Projekt mający na celu poprawę dostępu do formalnego zatrudnienia w Polsce dla uchodźców z Ukrainy i ułatwienie integracji społeczno-ekonomicznej.

Cele projektu: projekt pilotażowy ma na celu umożliwienie 31 ukraińskim matkom wdrożenia się w polski rynek pracy poprzez współprace z firmą PARTNERSPOL GROUP, która zaoferuje im posady w swoich zakładach w Łowiczu.

Aby ukończyć społeczno-ekonomiczną integrację w kraju, AVSI zapewnia wsparcie beneficjentom projektu zarówno ze strony ekonomicznej poprzez pomoc przy szukaniu bardziej stabilnych rozwiązań mieszkalnych i przyczynienie się do wsparcia żywnościowego, jak również ze strony psychospołecznej dla uchodźców i ich dzieci poprzez utworzenie zespołów złożonych z pracowników socjalnych, którzy mogą ich wspomóc w życiu codziennym, a także poprzez utworzenie firmowego przedszkola, które będzie w stanie zająć się dziećmi podczas godzin pracy, oferujący tym samym kursy językowe.

Beneficjenci: 31 uchodźczyń z Ukrainy. 62 członków ich rodzin (wśród nich 53 niepełnoletnich)

Budżet: 52 788,75 EUR

Lokalizacja: Łowicz

Konsorcja partnerskie Projektu: AVSI Polska, Avsi Foundation oraz Partners Polska Sp. Z o.o. Sp.k.

Okres realizacji: 01/04/2022 – 30/06/2022


Poza powyższymi projektami, AVSI Polska miało wkład w sytuację uchodźców z Ukrainy również poprzez wiele darowizn, wspierając pięć instytucji na terenie Polski:

 1. Fundacja Przyszłość Margonina, ul. Powstańców Wielkopolskich 15 w Margoninie, otrzymała 15 000 zł do przeznaczenia na pralki, żelazka, kuchenki mikrofalowe itp. dla uchodźców z Ukrainy;
 2. Urząd Gminy Liw w Węgrowie, ul. Mickiewicza 2, otrzymał 6 369,51, dzięki którym AVSI nabyło i dostarczyło 50 łóżek polowych dla Ukraińców uciekających na teren Gminy Liw;
 3. Dla Gminy Wiejskiej w Wągrowcu, ul.  Kościuszki 15, AVSI zakupiło 50 łóżek polowych o łącznej wartości 15 250 zł dla Ukraińców uciekających na teren Wągrowca
 4. Opactwo Benedyktynek w Staniątkach otrzymało 15 000 PLN na obiady dla uchodźców żyjących w klasztorze;
 5. W Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Maryi Panny Królowej Wyznawców w Warszawie, ul. Gwintowa 3, kwota 10 000 zł zostanie przeznaczona na pokrycie różnych codziennych potrzeb uchodźców – higiena osobista, żywność, itp. 

5 powyższych projektów wspieranych jest finansowo na podstawie ważnych umów darowizny przechowywanych w siedzibie AVSI Polska.

Pomoc dla Ukraińców uciekających przed wojną

Od początku konfliktu na Ukrainie, który rozpoczął się w czwartek 24 lutego, setki tysięcy ludzi opuściło swoje domy i przekroczyło granice w poszukiwaniu bezpieczeństwa i spokoju.

AVSI Polska natychmiast podjęła działania, aby im pomóc.

Wspólnie z Fundacją AVSI (www.avsi.org), gdy wybuchła wojna, natychmiast zorganizowaliśmy interwencje kryzysowe na terenach przygranicznych i w miejscach, do których przybywali uchodźcy ukraińscy w Polsce.

Konflikt powoduje coraz większą liczbę ofiar cywilnych, niszczy źródła utrzymania, uszkadza infrastrukturę cywilną, domy, systemy zaopatrzenia w wodę, szkoły i ośrodki zdrowia, zabija nadzieję.

Chcemy pomagać Ukraińcom, ale potrzebujemy wsparcia wszystkich

AVSI Polska była również promotorem inicjatywy pomocy humanitarnej pod nazwą „Solidarność Włoska w Polsce„.

Wspólnie z Włoską Izbą Handlowo-Przemysłową w Polsce i Stowarzyszeniem Dante Alighieri w Warszawie powołaliśmy Komitet Kryzysowy do zarządzania sytuacją kryzysową i podpisaliśmy protokół porozumienia między tymi trzema organizacjami.

Inicjatywa została objęta Wysokim Patronatem Posła na Sejm RP Grzegorza Piechowiaka, Przewodniczącego Polsko-Włoskiej Grupy Parlamentarnej, Komandora Republiki Włoskiej – którego wielu z nas zna jako Ministra Pełnomocnika Rządu RP ds. Inwestycji Zagranicznych.

AVSI Polska i Fundacja AVSI przeznaczą otrzymane darowizny na:

 • Dostawy i transport towarów na terenie Polski i z Polski na Ukrainę: artykułów żywnościowych i nieżywnościowych pierwszej potrzeby; dystrybucję zestawów do higieny osobistej oraz zestawów ochronnych COVID-19;
 • Usługi terapeutyczne i rehabilitacyjne dla dzieci, zwłaszcza dzieci z niepełnosprawnościami;
 • Wsparcie transportu uchodźców z granicy do ośrodków tranzytowych i recepcyjnych;
 • Wsparcie koordynacji wolontariuszy biorących udział w czynnościach pierwszego kontaktu;
 • Wsparcie w zakresie spisu i rejestracji rodzin przebywających w ośrodkach recepcyjnych w celu zapewnienia możliwości śledzenia losów i zindywidualizowanego wsparcia;
 • Wsparcie w szczególnych przypadkach: identyfikowanie, śledzenie i kierowanie spraw dotyczących szczególnych potrzeb lub szczególnej wrażliwości, w celu zapewnienia zindywidualizowanej opieki (kobiety, małoletni oddzieleni od opiekunów lub bez opieki, osoby z niepełnosprawnościami);
 • Przygotowanie przyjaznych dzieciom przestrzeni w tymczasowych oraz krótko- i średnioterminowych ośrodkach recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy;
 • Usługi tłumaczeniowe i informacyjne w zakresie orientacji i integracji;
 • Organizowanie kursów językowych w celu ułatwienia tymczasowej lub średnioterminowej integracji społecznej uchodźców w krajach przyjmujących;
 • Wsparcie finansowe na pokrycie kosztów wynajmu dla rodzin zaspokających potrzeby mieszkaniowe uchodźców;
 • Wsparcie rodzin goszczących;
 • Bony żywieniowe do wykorzystania w obszarze interwencji.

Jest to możliwe dzięki szerokiej sieci partnerów: Fundacji AVSI z Włoch, Caritas SPES ze Lwowa, Caritas Lublin oraz administracji samorządowych Miasta Chełma, Powiatu Węgrowskiego, Miasta Wągrowiec, Gminy Liw, Gminy Margonin oraz wielu firmom i osobom prywatnym, które pomagają w tych działaniach.

Już teraz przekaż swoją darowiznę przelewem bankowym na konto AVSI Polska

PLN: 07 8769 0002 0680 1313 2000 0030

EUR: 83 8769 0002 0680 1313 2000 0020