Kontakt

AVSI Polska

Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Flory 9 /2
00-586 Warszawa
Biuro: +48 22 586 33 00
Fax: +48 22 825 22 22

Zarząd

Prezes: Donato Di Gilio  digilio@avsipolska.org
Wiceprezes: Marek Soszyński  marek@avsipolska.org
Wiceprezes: Carlo Paolicelli carlo.paolicelli@avsipolska.org