Kontakt

AVSI Polska

Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Flory 9 /2
00-585 Warszawa
Tel: +48 / 022 / 586 33 00
Fax: +48 / 022 /825 22 22

Zarząd

Prezes: Donato Di Gilio  digilio@avsipolska.org
Wiceprezes: Marek Soszyński  marek@avsipolska.org
Wiceprezes: Stefano Moroncelli  stefano@avsipolska.org