Kontakt

AVSI POLSKA

Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Królewska 16
Saski Crescent
00-103 Warsaw, Poland
Tel: +48 / 022 / 576 80 00 – 586 33 00
Fax: +48 / 022 /825 22 22 – 586 33 10

Zarząd

Prezes: Donato Di Gilio  digilio@avsipolska.org
Wiceprezes: Marek Soszyński  marek@avsipolska.org
Wiceprezes: Stefano Moroncelli  stefano@avsipolska.org