PolskiEnglishItaliano
AVSI POLSKA
Organizacja Pożytku Publicznego
ul. Królewska 16
Saski Crescent
00-103 Warsaw, Poland
Tel: +48 / 022 / 576 80 00 - 586 33 00
Fax: +48 / 022 /825 22 22 - 586 33 10

AVSI Polska

Stowarzyszenie AVSI Polska powstało w roku 1993 w Warszawie jako jedna z organizacji stowarzyszonych w międzynarodowej sieci AVSI (Stowarzyszenie Wolontariuszy dla Służby Międzynarodowej) z siedzibą w Cesenie we Włoszech. Na świecie AVSI rozpoczęło działalność w 1972 roku. AVSI International jest jedną z najważniejszych organizacji pozarządowych w Europie. Działa w obszarze pomocy społecznej, edukacji, stawia sobie za cel poprawę warunków socjalno - ekonomicznych poprzez promocję małej przedsiębiorczości, ustawiczne kształcenie dorosłych, szkolenia zawodowe, zwalczanie bezrobocia, działania na rzecz służby zdrowia.

AVSI Polska w swojej działalności wykorzystuje i rozwija bogate doświadczenia AVSI International. Od początku swojej działalności AVSI Polska popiera i promuje:· Zaangażowanie społeczne· Rozwój kapitału ludzkiego· Szkolenia przyczyniające się do wzrostu kwalifikacji zarówno zatrudnionych jak i bezrobotnych· Promocję przedsiębiorczości· Adopcję na odległość· Projekty związane z kulturą, sztuką i sportem

Nasza misja

Misją AVSI Polska jest pomoc w rozwoju człowieka. Działamy w oparciu o naukę i doktrynę społeczną Kościoła Katolickiego ze szczególną uwagą skierowaną na edukację i promocję godności ludzkiej we wszystkich aspektach, dziedzinach i przejawach życia człowieka.

Nasza wizja
Naszą wizją jest człowiek w każdym działaniu, jednostka widziana jako jedyna, niezastąpiona, nieredukowalna do żadnej kategorii socjologicznej. Każda osoba, każda społeczność jest tak wartościowa, że może i powinna być ceniona. To oznacza podniesienie wartości człowieka i zbioru doświadczeń jako dziedzictwa życia każdej osoby. Skupienie na jednostce stanowi cel, który pomoże człowiekowi stać się świadomym własnej wartości, godności i pomoże mu wzrastać i wzbogacać społeczność.

Stowarzyszenie AVSI Polska posiada status organizacji pożytku publicznego, jest zarejestrowane jako instytucja szkoleniowa oraz agencja zatrudnienia.
| O AVSI Polska | Nasze projekty | Oferta szkoleniowa | Pracuj z nami | Wspieraj nas | Zarząd AVSI Polska | Linki |