Oferta szkoleniowa

Dla nas szkolenia są „powołaniem”:
„Uczyć się jak się uczyć, uczyć się jak zmieniać”

Prowadzenie szkoleń to dla nas praca na rzecz człowieka i organizacji, we współpracy z nimi, dająca takie wsparcie, którego potrzeba do ciągłego kształcenia, wydobywania umiejętności, charakterystycznych cech, motywacji i siły potrzebnej do wzrostu. Prowadzenie szkoleń nie oznacza dla nas prezentacji, ale tworzenie projektów pozwalających podejmować takie działania, które zapewniają możliwość stałego monitorowania rezultatów. Cechą charakterystyczną naszych szkoleń jest praktyka, ponieważ wiemy, że aktywowanie poprzez konkretną symulację pozwala poznane metody łatwiej zrozumieć i zastosować do codziennych sytuacji oraz poprzez to możemy szybciej rozwijać umiejętności i ułatwić ich przełożenie na pracę.

Naszym celem jest to, ażeby uczenie się poszerzyło doświadczenie każdego oraz spowodowało wzrost dynamizmu w poszukiwaniach, używaniu nowych modeli i nowych narzędzi, które z kolei mają wpływ na podnoszenie konkurencyjności. Z powodu różnych potrzeb naszych klientów (przedsiębiorstwa prywatne, publiczne, stowarzyszenia, duże firmy) AVSI Polska tworzy i wdraża szkolenia ad hoc, kończące się badaniem i analizą treści i umiejętności z uwzględnieniem  potrzeb poszczególnych klientów. Po rozmowach mających na celu analizę i rozpoznanie potrzeb klienta, tworzymy i planujemy aktywności i implementujemy kursy stale monitorując jakość procesu szkolenia. Szczególny nacisk kładziony jest na analizę i weryfikację rezultatów po zakończonym szkoleniu, ze szczególną uwagą na zbadanie zmian i  udoskonalonych umiejętności organizacji jak i poszczególnych osób.