AVSI Polska

#HelpUkraine

Od początku konfliktu na Ukrainie, który rozpoczął się w czwartek 24 lutego, setki tysięcy ludzi opuściło swoje domy i przekroczyło granice w poszukiwaniu bezpieczeństwa i spokoju.

Stowarzyszenie AVSI Polska

Stowarzyszenie AVSI Polska powstało w roku 1993 w Warszawie jako jedna z organizacji stowarzyszonych w międzynarodowej sieci AVSI (Stowarzyszenie Wolontariuszy dla Służby Międzynarodowej) z siedzibą w Mediolanie we Włoszech. Na świecie AVSI rozpoczęło działalność w 1972 roku. AVSI Foundation jest jedną z najważniejszych organizacji pozarządowych w Europie. Działa w obszarze pomocy społecznej, edukacji, stawia sobie za cel poprawę warunków socjalno – ekonomicznych poprzez promocję małej przedsiębiorczości, ustawiczne kształcenie dorosłych, szkolenia zawodowe, zwalczanie bezrobocia, działania na rzecz służby zdrowia.
AVSI Polska w swojej działalności wykorzystuje i rozwija bogate doświadczenia AVSI Foundation.

Nasza misja

Misją AVSI Polska jest pomoc w rozwoju człowieka. Działamy w oparciu o naukę i doktrynę społeczną Kościoła Katolickiego ze szczególną uwagą skierowaną na edukację i promocję godności ludzkiej we wszystkich aspektach, dziedzinach i przejawach życia człowieka.

Nasza wizja

Naszą wizją jest człowiek w każdym działaniu, jednostka widziana jako jedyna, niezastąpiona, nieredukowalna do żadnej kategorii socjologicznej. Każda osoba, każda społeczność jest tak wartościowa, że może i powinna być ceniona. To oznacza podniesienie wartości człowieka i zbioru doświadczeń jako dziedzictwa życia każdej osoby. Skupienie na jednostce stanowi cel, który pomoże człowiekowi stać się świadomym własnej wartości, godności i pomoże mu wzrastać i wzbogacać społeczność.

Stowarzyszenie AVSI Polska posiada status organizacji pożytku publicznego, jest zarejestrowane jako instytucja szkoleniowa oraz agencja zatrudnienia.

Polityki AVSI Polska

Aktualności